Соціально-трудові відносини

Перейти до розділу

На ринку робочої сили люди вступають у певні соціальнівідносини, тобто починають взаємодіяти один з одним. Соціальна взаємодія в сфері праці являє собою формусоціальних зв’язків, реалізована в обміні діяльністю івзаємною дією.