Матеріали розділу.

Структурними підрозділами соціального захисту населення області розпочато прийняття документів на призначення державної соціальної допомоги пенсіонерам без стажу

26.01.2018

Структурними підрозділами соціального захисту населення області розпочато прийняття документів на призначення державної соціальної допомоги пенсіонерам без стажу відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

На зазначену допомогу мають право особи, у яких є не менш як 15 років страхового стажу. Допомога призначається з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу громадянина,  перераховується кожні шість місяців і виплачується до досягнення особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.01.2018 р. це 1373 грн.).

Для призначення тимчасової допомоги до управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання необхідно подати такі документи:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу;
  • інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
  • довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
  • декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;
  • копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Автор:

Туристичні квести
Font Resize